Gradonačelnik Karačija: Nema preživjelih u padu putničkog aviona

Štab Civilne zaštite Bihaća održao danas 41. sjednicu


Prisutni su informisani o trenutnoj zdravstveno-epidemiološkoj situaciji u Gradu Bihaću, sa posebnim akcentom na rad Doma zdravlja Bihać. Direktorica Jasminka Ljubijankić istakla je da je ova zdravstvena ustanova već ranije izvršila određene pripreme i prilagodila se novonastaloj situaciji.

Sve osobe koje su bile i kretale se van BiH u posljednjih petnaest dana ako se nisu javile sanitarnom inspektoru i epidemiologu imaju brojeve telefona Doma zdravlja Bihać ( 037- 316-753 i 061/ 957-439) i  na ove brojeve  mogu se prijaviti i reći koje simptome i tegobe imaju. Nikako dolaziti u Dom zdravlja već će naš tim doći sa sanitetskim vozilom i pacijenta u izoliranoj prostoriji Doma zdravlja pregledati i dalje tretirati shodno simptomima” – kazala je direktorica Ljubijankić.

Članovi Štaba upoznati su sa mjerama i naredbama Federalnog Štaba Civilne zaštite i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva USK-a, a ponovljene su jučer donesene mjere da sva javna preduzeća i ustanove kojima je osnivač Grad Bihać, ukoliko do sada nisu, izvrše dezinfekciju prostora za rad.

JP Vodovod, Zavodu za prostorno uređenje Bihać i Vatrogasnoj jedinici Grada Bihaća naređeno je da nastavi u noćnim satima dezinfekciju ulica, trgova i najprometnijih pješačkih staza na području Grada Bihaća, a protekle noći je izvršeno sapiranje petnaest najprometnijih ulica u gradu.

Vodosnabdijevanje grada Bihaća za sada se odvija bez problema i uz zalihe klora i ostalih potrebnih sredstava, a odvoz smeća odvija se prema ustaljenom redu i bez problema.

Građani se obaviještavaju da će u Službi Civilne zaštite Bihać biti u funkciji telefonski broj 037/223-266 na koji se mogu prijaviti hitni slučajevi i dobiti sve informacije kada je u pitanju nadeležnost Civilne zaštite Grada Bihaća.

S ciljem provođenja odluka i naredbi Kriznog štaba F BiH, Kriznog štaba USK-a i Ministarstva zdravlja i socijalne politike USK-a, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća donio je jučer Odluku o posebnom režimu rada gradske uprave Bihaća u periodu opasnosti od širenja koronavirusom COVID-19.

Ovom odlukom uređuje se rad Gradske uprave Bihać na način da:

 1. Obustavlja se rad sa građanima/strankama u Gradskom organu uprave, osim Centra za pružanje usluga građanima
 2. Radno vrijeme Centra za pružanje usluga građanima skraćuje se i počinje u 8:00 sati i traje do 13:00 sati
 3. Mole se građani da dolaze samo u hitnim i neodložnim slučajevima, jer će se ograničiti broj stranaka/građana koji mogu istovremeno boraviti u Centru za pružanje usluga građanima
 4. Na ulazu u zgradu biti će postavljen stol sa dezinfekcionim sredstvom i svima će biti naložena dezinfekcija ruku prije ulaska u zgradu.
 5. Terenski rad biti će prilagođen mjerama hitnosti i nužnosti i biti će reduciran u vremenu mogućeg širenja zaraze.
 6. Vjenčanja će u službenoj prostoriji do daljnjeg moći se obavljati samo uz prisustvo bračnih drugova i svjedoka. Izlazak matičara van službenih prostorija do daljnjeg se neće moći ugovoriti.
 7. Sve zakazane rasprave se odgađaju do daljnjeg, osim onih koje zbog hitnosti ne trpe odgađanja o čemu će stranke biti blagovremeno obaviještene i iste će se voditi u Salonu za vjenčanje.

 

 1. Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se boratiti na slijedeće brojeve telefona i email adrese:                                                                                         Kabinet gradonačelnika

  Dijana Bišćević
  Tel: 037/229-601
  E-mail: dijana.biscevic@bihac.org

  Sekretar Gradskog organa uprave
  Sinha Kurbegović
  Tel: 037/229-604
  E-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org

  Služba za stručne i zajedničke poslove
  Edin Kulenović  
  Tel: 037/229-606
  E-mail: edin.kulenovic@bihac.org

  Služba za urbanističko planiranje i građanje
  Suvad Tutić
  Tel: 037/229-682
  E-mail: suad.tutic@bihac.org

  Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša
  Jasmin Stambolija
  Tel: 037/229-637
  E-mail: jasmin.stambolija@bihac.org

  Služba za inspekcijske poslove

  Suvad Tutić

  Tel: 037/229-615

  E-mail: suvad.tutic@bihac.org

  Služba za budžet i trezor
  Jasmina Ćoralić
  Tel: 037/229-650
  E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

  Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove
  po ovlaštenju Zlatan Topić
  Tel: 03/229-662
  E-mail: dzenata.zupa@bihac.org

  Centar za pružanje usluga građanima
  Alisa Mahmutagić
  Tel: 037/229-631
  E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
  po ovlaštenju Dario Jurić 
  Tel: 037/229-649
  E-mail: dario.juric@bihac.org

  Služba za internu reviziju
  Damir Đug
  Tel: 037/229-681
  E-mail: damir.djug@bihac.org

  Služba za lokalni ekonomski razvoj
  Nijaz Lipovača
  Tel: 037/229-629
  E-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org

  Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
  Zlata Ibrahimpašić
  Tel: 037/229-607
  E-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org

  Služba civilne zaštite
  Fuad Dedić
  Tel: 037/226-134
  E-mail: fuad.dedic@bihac.org

  Gradsko pravobranilaštvo
  Kemal Redžić
  Tel: 037/226-402
  E-mail: kemal.redzic@bihac.orgPovezani članci