Facebook produžio uposlenicima rad od kuće do jula 2021. godine

CIK POČELA OVJERE POLITIČKIH SUBJEKATA ZA UČEŠĆE NA LOKALNIM IZBORIMA U BIH


- Centralna izborna komisija BiH počela je proces ovjere političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima u BiH zakazanim za nedjelju 15. novembra ove godine.

Podneseno je ukupno 136 prijava političkih stranaka. Ovjereno je učešće  na izborima za 43  političke stranke, koje u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru. Djelimično su ovjerene prijave za 82 političke stranke. Šest političkih stranaka mora uskladiti naziv, koji će koristiti u izborne svrhe te izvršiti dopunu potpisa podrške, dok jedna politička stranka ima drugi nedostatak koji mora ukloniti.

CIK-u je podneseno i  ukupno 379 prijava nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na lokalnim izborima 2020. godine. Ovjerene su  prijave za 278 nezavisnih kandidata, koji u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove, dok je za 93 nezavisna kandidata ostavljen rok od dva dana od dana dobivanja obavještenja da otklone nedostatke u prijavi odnosno do 14. jula.

Odbačeno je 19 prijava nezavisnih kandidata, zbog neispunjavanja uslova za ovjeru.

rtvusk.ba

Povezani članci