Kontakt informacije

Emitujemo program sa dvije frekvencije: Bihać 101,6FM i Cazin 105,8FM. NOVI RADIO proizvodi program i obavlja programske i administrativne poslove u Bihaću, ul HVO-a 18. NOVI RADIO je prva i jedina privatna radio stanica na području gradova Bihaća i Cazina, gdje živi cca 150.000 stanovnika, a svoj program od samog početka emitujemo i preko interneta. Radijski program prati i naša web stranica koja je kompatibilna sa radijskim programom, kao i ostale digitalne platforme.

Kontaktirajte nas