O nama

NOVI RADIO Bihać je počeo sa radom 2005. godine i svojim programskim saržajima ima ogroman utjecaj na slušateljstvo ovog područja koje pokriva svojim signalom. Emitujemo program sa dvije frekvencije: Bihać 101,6FM i Cazin 105,8FM. NOVI RADIO proizvodi program i obavlja programske i administrativne poslove u Bihaću, ul HVO-a 18. NOVI RADIO je prva i jedina privatna radio stanica na području gradova Bihaća i Cazina, gdje živi cca 150.000 stanovnika, a svoj program od samog početka emitujemo i preko interneta. Radijski program prati i naša web stranica koja je kompatibilna sa radijskim programom, kao i ostale digitalne platforme. Programski sadržaji su prilagođeni: - starosnoj strukturi od 18-65 godina, - prema dosadašnjim parametrima spolna struktura slušalaca je 60% žene i 40% muškarci, te je tako i program koncipiran. Emitujemo isključivo zabavnu muziku, 60% domaćeg govornog područja i 40% strane muzike. Program je kolažnog tipa, sa kratkim i jasnim informacijama, puno dobre muzike i naravno marketing. Nastojimo i uspijevamo kroz naš program uraditi vrlo kvalitetnu promociju naših klijenata, a oni nam potvrde da su imali pozitivne i očekivane rezultate svoje promotivne kampanje. U korist tome govori i višegodišnja saradnja sa velikim brojem klijenata. NOVI RADIO veliku pažnju kroz emisije i priloge posvećuje problemima lokalne zajednice, kojih nažalost ima jako puno. Nastojimo ostvariti što bolju saradnju sa lokalnom zajednicom, osluškujemo probleme i nastojimo ih na svoj način obraditi i putem njih utjecati na svijest slušateljstva. Znači na svijest onih koji traže rješenje svojih problema, tako i onih koji mogu ponuditi neka rješenja.